Tag: kinh nghiệm luộc dồi trường

Dồi trường chưng cách thủy

Dồi trường chưng cách thủy
DỒI TRƯỜNG chưng cách thủy : Loại cực đặc biệt, đăc quánh ruột , không rỗng bên trong, ăn cực giòn, vị thanh, không quá ...